EĞİTİM TARİHİ

Osmanlıca Darülfünun Mektebi, Hicaz Demiryolu pullu döküman