ASKERİ TARİH

Berlin Sefareti Seniyyesi Baş Katibi Vehbi Bey'e verilmiş ita buyrulan 3. rütbe Osmani Nişanı berat zarfı