TIP TARİHİ

"HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYI" Eczacıbaşısı Yüzbaşı Mazhar Bey’e verilmiş 1903 tarihli terfi beratı,

Hamidiye Hafif Süvari Alayları, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1891 yılında fiilen kurulmuş Osmanlı birlikleridir.