ASKERİ TARİH

Birinci Cihan Harbi dönemi, ön kapak Osmanlıca arka kapak Almanca iki dilde "MÜDAFAA DERGİSİ"

Askeri Osmani Risalesi Harp Nüshası, 1331 tarihli, 33x23 cm