ASKERİ TARİH

Birinci Cihan Harbi sırasında "Kafkas Darü'l Harekatını Gösterir Mufassal Bir Harita", 1914 tarihli,

Tanin Gazetesi, 45x35 cm