Gülzarı Savab, Nefeszade İbrahim

Tashih ve tertib eden: Kilisli Muallim Rifat, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı'ndan, İstanbul, 1939, 119 s.

Gülzar-ı Savab, Nefeszâde İbrâhim’in (ö. 1060/1650) hat sanatı ve malzemelerine dair eseri.