Mahya Hakkında Araştırmalar, Dr. Süheyl Ünver

İstanbul, Burhaneddin Matbaası, 1940

İstanbul Eminönü Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi Neşriyatı, 21 s.