Osmanlı İmparatorluğu dönemi Selanik'te İsrail yerel kıyafetli kadın, editör Hananel Naar,

Souvenir de Selanique, Costume de Dame Israelite