Osmanlı İmparatorluğu dönemi Selanik'te İsrail yerel kıyafetli insanlar, editör Hananel Naar,

Souvenir de Selanique, Grouope de dames Israelites