Birinci Cihan Harbi sırasında Selanik'te [MESLEK] sülük satıcıları,

Salonique, Marchands de sangsues