Osmanlı İmparatorluğu dönemi Selanik'te Mevlevihane Çeşmesi, postadan geçmiş önden damgalı

Salonique Derviches tourneurs